Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

i̇cra takibi

 1. Mehmet

  İcra Takibi Aşamaları

  İcra takibi konusu içerisinde şimdi de icra takibi aşamaları hakkında sizleri bilgilendirelim. İcra takibi öncelikle alacaklı kişinin kendisine yakın olan bir icra dairesine başvurması ile başlar. Burada söz konusu borcu kanıtlar nitelikte bir argüman sunması ( fatura, senet ya da sözleşme )...
 2. Mehmet

  İcra Takibi Nedir?

  İcra takibi nasıl yapılır konusu içerisinde öncelikle icranın ne olduğunu açıklığa kavuşturmak ile başlayalım. En basit tabir ile icra nedir sorusuna cevap verecek olursak herhangi bir borcu devlet zoru ile tahsil etmeye verilen isimdir. Bu süreç içerisinde yetkili olan kurum İcra Genel...
 3. Mehmet

  İcra Takibine İtirazın Kaldırılması Davası Açılabilir mi?

  Takip başlatıldıktan itibaren ödeme emri tebliğ edilir. Bu ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilerek, takibin durdurulması sağlanır. Alacaklı kişi, 6 aylık süre içinde, itirazın kaldırılması davası açma hakkına sahiptir. Genel mahkemelerde itirazın iptali davası olarak görülen davalarda, 12...
 4. Mehmet

  İcra Takibi için Mal Beyanında Bulunma

  Mal beyanı; borcu karşılayacak miktardaki mal varlığının net şekilde bildirildiği bir dilekçedir. Bu dilekçede açık adres belirtilmesi zorunludur. Kişinin 10 gün içinde mal beyanında bulunması zorunluluğu vardır. İcra takibi, haciz işlemleri söz konusu olduğunda, takibe konu teşkil edecek alacak...
 5. Mehmet

  İcra Takibinde Gecikmiş İtiraz Süresi Var mıdır?

  Ödeme emrine borçluya yüklenemeyen bir engelin, mücbir sebebin olması dolayısıyla itiraz edemeyen borçlu gecikmiş itiraz süresi ile, borç emrine itiraz edebilir. Bu şekilde yapılan itiraz, İcra Mahkemesi’ne yapılır. Gecikme nedenini oluşturan engellerin kalktığı tarih itibariyle, gecikmiş itiraz...
 6. Mehmet

  İcra Takibi Ne Zaman Başlar

  İcra takibi ve haciz işlemleri kaç gün sürer konusu da icra türüne ve icra takibine göre değişir. İcra takibi başlaması için bazı aşamalar geçilmelidir. İcra takibi başlatmak için; İcra Dairesi’ne dilekçe verilir. İcra takip dilekçesi üzerine İcra Müdürlüğü’nden ödeme emri ya da ödeme emri ya...
Üst