Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

hizmet sözleşmesi

  1. Mehmet

    Hizmet Sözleşmesi

    Hizmet sözleşmesi işçi ile işveren arasında yapılan ve İş Kanunu ve ilgii diğer mevzuata tabi olan özel bir sözleşme türüdür. Hizmet sözleşmesi, işveren ile personel arasındaki hukuki lişkiyi ve karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri düzenler.
Üst