Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

hangi durumlarda haciz oluşur

  1. Mehmet

    Hangi Durumlarda Haciz Oluşur?

    Haciz kendisine büyük bir yer bulup birçok kişinin başvurmak zorunda kaldığı yöntemlerden birisidir. Haciz icra dairesi tarafından uygulanan ve söz konusu borcu hiçbir şekilde ödenmemesi durumunda devlet tarafından zorla tahsil yöntemine gidilmesi anlamını taşır. Haciz durumu oluşmadan önce icra...
  2. Mehmet

    Hangi Durumlarda İcra ve Haciz Oluşur?

    İcra konusunda icra ve haczin hangi durumlar altında oluştuğuna değinecek olursak yapılan hiçbir uzlaşma yöntemine cevap vermeyen ve borcunu ödememek için direnen kişilere icra ve haciz işlemi uygulanır. Söz konusu borcu yasal yollarla tahsil edebilmek için öncelikle İcra Genel Müdürlüğüne...
Üst