Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

haciz i̇şlemi

 1. Mehmet

  Haciz İşlemi Nasıl Sona Ermektedir?

  Haciz işlemlerinde borçlu borcunu ödeme emri takibinden sonra ödemesiyle borç sona ermekte ve haciz işlemi ortadan kalkmaktadır. Haciz işlemlerini başlatan alacaklının da haciz den vazgeçmesi sayesinde haciz ortadan kalkmaktadır
 2. Mehmet

  Haciz İşlemi İçin Hangi Şartlar Gerekmektedir?

  Haciz işleminin gerçekleşmesi için öncelikli olarak bir borç ilişkisinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Var olan borç ödenmemesi ve haciz takip kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Haciz işleminin gerçekleşmesi için diğer bir şart ise ödeme emrini takip edilen 7 günden sonra herhangi bir...
 3. Mehmet

  Haciz İşleminde Neler Haciz Edilmektedir?

  Haciz işleminde ilk olarak borçlunun evi, nakdi varlıkları, araçları, hisseleri haciz yoluyla alınabildiği gibi 3.kişilerdeki alacak ve hakları da haciz konusu edilebilmektedir. Haciz işleminde çoğunlukla borçlunun maaşına el konulduğu görülmektedir.
Üst