Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

güvence gösterme

  1. Mehmet

    Güvence Gösterme

    Medeni Kanunumuzun getirdiği ikinci tedbir de şu şekilde karşımıza çıkıyor, kanun koyucu 523. maddenin 2. fıkrasında diyor ki: “Mirasbırakan açıkça bağışık tutmadıkça, mirasın önmirasçıya teslimi onun güvence göstermesine bağlıdır.” Gördüğünüz gibi defter tutulması emredici niteliktedir, aksi...
Üst