Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

eşin birinci derece ile birlikte mirasçı olması

  1. Mehmet

    Eşin Birinci Derece ile Birlikte Mirasçı Olması

    Eş, birinci derece mirasçılar ile birlikte mirasçı olduğunda mirasta mal paylaşımına esas alınacak terekede miras payı 1/4’dür (MK m.499) . Örneğin miras bırakanın iki çocuğu var ise bu durumda sağ kalan eş bunlarla beraber mirasçı olacaktır. Burada eşin miras payı terekenin 1/4‘ü olurken...
Üst