Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

enkaz bedeli

  1. Mehmet

    Enkaz bedeli nasıl hesaplanır?

    Dönüşüme konu olan riskli yapının bulunduğu arsanın üzerindeki her şeye bir bedel tayin edilir. Tanzim edilen muvafakat senedinde alacak sütununa kayıt edilen bu bedel enkaz bedelidir. Dönüşüm alanında tapu kaydı bulunmayan gecekondu sahiplerinin olması halinde enkaz bedelinin %10’u ödenir...
  2. Mehmet

    Enkaz bedeli kime ödenir?

    Toplumda kentsel dönüşüm kanunu olarak da bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile riskli yapılardaki konut sahibi ve kiracılar için yapılacak yardımların nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Devlet ile anlaşma sağlayarak riskli bölgelerdeki yapıları...
Üst