Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

devletin sınırlı sorumluluğu

  1. Mehmet

    Devletin Sınırlı Sorumluluğu

    Son mirasçı Devlettir. Bir kişi başkaca mirasçı bırakmaksızın vefat ettiğinde, devlet son mirasçıdır. Tereke sahipsiz kalmaz. Son mirasçı Devlettir. Devlet de mirasbırakanın borçlarından sorumlu mudur? Elbette Devlet de mirasbırakanın borçlarından sorumludur. Ama Devletin sorumluluğu nasıldır...
Üst