Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

c-bk m.94

  1. Mehmet

    c-BK M.94

    - Akdi fesih hakkı bazı şartlarda alacaklı temerrüdü üzerine BK94’de ve borcun ifasına engel bazı sebeplerle BK M.95’de borçluya tanınmıştır. BK. M.94’e göre; “Borcun mevzuu bir aynın teslimini tazammun etmediği surette eğer alacaklı mütemerrit ise borçlunun temerrüdüne müteallik hükümlere...
Üst