Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu zamanaşımının kesilmesi

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Zamanaşımının kesilmesi

    I. Sebepleri MADDE 154- Aşağıdaki durumlarda zamanaşımı kesilir: 1. Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin vermiş veya kefil göstermişse. 2. Alacaklı, dava veya def’i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa, icra takibinde bulunmuşsa ya da...
Üst