Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu zamanaşımından feragat

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Zamanaşımından feragat

    MADDE 160- Zamanaşımından önceden feragat edilemez. Müteselsil borçlulardan birinin feragat etmiş olması, diğerlerine karşı ileri sürülemez. Bölünemez bir borcun borçlularından birinin feragat etmiş olması durumunda da aynı hüküm uygulanır. Asıl borçlunun feragati de kefile karşı ileri sürülemez.
Üst