Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu zamanaşımı

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Zamanaşımı

    MADDE 82- Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması...
Üst