Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu yenileme

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Yenileme

    I. Genel olarak MADDE 133- Yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesi, ancak tarafların bu yöndeki açık iradesi ile olur. Özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir alacak senedi ya da yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi, tarafların açık yenileme iradeleri...
Üst