Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu yarar

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Yarar ve hasar

    MADDE 208- Kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık hâller dışında, satılanın yarar ve hasarı; taşınır satışlarında zilyetliğin devri, taşınmaz satışlarında ise tescil anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini...
Üst