Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu vekâlet i̇lişkileri

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Vekâlet İlişkileri

    MADDE 502- Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır. Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete...
Üst