Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu üçüncü kişinin fiilini üstlenme

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Üçüncü kişinin fiilini üstlenme

    MADDE 128- Üçüncü bir kişinin fiilini başkasına karşı üstlenen, bu fiilin gerçekleşmemesinden doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Belirli bir süre için yapılan üstlenmede, sürenin bitimine kadar üstlenene edimini ifa etmesi için yazılı olarak başvurulmaması hâlinde, üstlenenin sorumluluğunun...
Üst