Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu tutanak düzenleme

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Tutanak düzenleme

    MADDE 359- Kira sözleşmesi, araç ve gereçleri, hayvanları, devredilen eşyayı veya stoklanmış malları da içeriyorsa taraflar, bunların değerlerini birlikte takdir ederek iki nüsha düzenleyecekleri tutanağa geçirip imzalayarak, birbirlerine vermekle yükümlüdürler.
Üst