Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu ticari temsilcilerin yetkilerinin sona ermesi

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Ticari temsilcilerin yetkilerinin sona ermesi

    MADDE 554- İşletme sahibi, ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkilerini, aralarındaki hizmet, vekâlet, ortaklık ve benzeri sözleşmelerden doğan hakları saklı kalmak koşuluyla, her zaman geri alabilir. İşletme sahibinin fiil ehliyetini kaybetmesi veya ölümü...
Üst