Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu taşınmaz satışı

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Taşınmaz satışı

    I. Koşullu satış ve mülkiyetin saklı tutulması MADDE 243- Bir taşınmazın koşula bağlı satışında, koşul gerçekleşmedikçe tapu siciline tescil yapılamaz. Taşınmaz satışında mülkiyeti saklı tutma koşulu da tescil edilemez. II. Sorumluluk MADDE 244- Aksine sözleşme olmadıkça, satılan taşınmaz...
  2. Mehmet

    Borçlar Kanunu Taşınmaz Satışı

    MADDE 237- Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şarttır. Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz. Önalım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.
Üst