Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu takas

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Takas

    I. Koşulları 1. Genel olarak MADDE 139- İki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla takas edebilir. Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebilir. Zamanaşımına...
Üst