Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu sözleşmenin sona ermesi

 1. Mehmet

  Borçlar Kanunu Sözleşmenin sona ermesi

  I.Yaklaşık bedelin aşılması MADDE 482- Başlangıçta yaklaşık olarak belirlenen bedelin, işsahibinin kusuru olmaksızın aşırı ölçüde aşılacağı anlaşılırsa işsahibi, eser henüz tamamlanmadan veya tamamlandıktan sonra sözleşmeden dönebilir. Eser, işsahibinin arsası üzerine yapılıyorsa işsahibi...
 2. Mehmet

  Borçlar Kanunu Sözleşmenin sona ermesi

  I. Belirli süreli sözleşmede MADDE 430- Belirli süreli hizmet sözleşmesi, aksi kararlaştırılmadıkça, fesih bildiriminde bulunulmasına gerek olmaksızın, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Belirli süreli sözleşme, süresinin bitiminden sonra örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli...
 3. Mehmet

  Borçlar Kanunu Sözleşmenin sona ermesi

  I. Sona erme sebepleri 1. Sürenin geçmesi MADDE 367- Belirli süreli kira sözleşmesi, sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Ancak, tarafların örtülü olarak sözleşmeyi sürdürmeleri hâlinde, aksi kararlaştırılmadıkça, kira sözleşmesi birer yıl için yenilenmiş sayılır. Yenilenen kira...
 4. Mehmet

  Borçlar Kanunu Sözleşmenin sona ermesi

  I. Sürenin geçmesi MADDE 327- Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. II. Belirsiz süreli...
Üst