Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu sözleşmenin hükümsüzlüğü

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Sözleşmenin hükümsüzlüğü

    MADDE 200- Dış üstlenme sözleşmesi hükümsüz hâle gelirse, iyiniyetli üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak üzere, eski borç bütün bağlı borçlarıyla birlikte varlığını sürdürür. Bundan başka, borcu üstlenen üstlenme sözleşmesinin hükümsüz hâle gelmesinde ve alacaklının zarara uğramasında...
Üst