Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu satış ilişkisi doğuran haklar

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Satış ilişkisi doğuran haklar

    I. Süresi ve şerhi MADDE 238- Önalım, geri alım ve alım hakları en çok on yıllık süre için kararlaştırılabilir ve kanunlarda belirlenen süreyle tapu siciline şerh edilebilir. II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi MADDE 239- Aksine anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan önalım, alım ve geri...
Üst