Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu satıcının borçları

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Satıcının borçları

    I. Zilyetliğin devri 1. Kural MADDE 210- Satıcı, satılanın mülkiyetini geçirmek amacıyla, zilyetliğini alıcıya devretmekle yükümlüdür. 2. Devir ve taşıma giderleri MADDE 211- Aksine sözleşme veya âdet yoksa, ölçme ve tartma gibi devir giderleri satıcıya, satılanı devralmak üzere yapılan...
Üst