Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu rekabet yasağı

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Rekabet yasağı

    MADDE 553- Bir işletmenin bütün işlerini yöneten veya işletme sahibinin hizmetinde bulunan ticari temsilciler, ticari vekiller veya diğer tacir yardımcıları, işletme sahibinin izni olmaksızın, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kendilerinin ya da bir üçüncü kişinin hesabına işletmenin yaptığı...
Üst