Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu özel hükümlerin saklılığı

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Özel hükümlerin saklılığı

    MADDE 204- Mirasın paylaşılması ve rehinli taşınmazların devri konusundaki borcun üstlenilmesine ilişkin özel hükümler saklıdır
  2. Mehmet

    Borçlar Kanunu Özel hükümlerin saklılığı

    MADDE 194- Bazı hakların devrine özgü olarak kanunla konulmuş bulunan hükümler saklıdır.
Üst