Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu ortaklar arasındaki ilişki

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Ortaklar arasındaki ilişki

    I. Katılım payı MADDE 621- Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte ve birbirine eşit olmak zorundadır. Bir ortağın...
Üst