Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu ortak hükümler

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Ortak hükümler

    I. Koşulun gerçekleşmesi MADDE 174- Koşul, taraflardan birinin bizzat yerine getirmesi gerekli bir davranış değilse, o tarafın ölümü hâlinde mirasçısı onun yerine geçebilir. II. Dürüstlük kurallarına aykırı engelleme MADDE 175- Taraflardan biri, koşulun gerçekleşmesine dürüstlük kurallarına...
Üst