Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu ölünceye kadar bakma

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Ölünceye Kadar Bakma

    MADDE 611- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı atanmışsa...
Üst