Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu müteselsil borçluluk

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Müteselsil borçluluk

    I. Doğuşu MADDE 162- Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar. Böyle bir bildirim yoksa, müteselsil borçluluk ancak kanunda öngörülen hâllerde doğar. II. Dış ilişki 1. Hükümleri a. Borçluların...
Üst