Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu müteselsil alacaklılık

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Müteselsil alacaklılık

    MADDE 169- Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını isteme hakkını tanıdığı veya kanunun belirlediği durumlarda doğar. Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla, bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş olur. Alacaklılardan birinin icraya veya...
Üst