Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu mal değişim sözleşmesi

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Mal Değişim Sözleşmesi

    MADDE 282- Mal değişim sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir.
Üst