Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu kıymetli evrak konusunda havale

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Kıymetli evrak konusunda havale

    MADDE 560- Kıymetli evraka bağlanmış alacağın, hâmile ödenmesi amacıyla yapılan yazılı havaleler hakkında, bu bölüm hükümleri uygulanır. Bu durumda havale ödeyicisi karşısında her hamil, havale alıcısı sayılır. Buna karşılık, havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişkiye özgü haklar, sadece...
Üst