Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu kiraya verenin borçları

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Kiraya verenin borçları

    I. Teslim borcu MADDE 360- Kiraya veren, birlikte kiralanmış taşınır şeyler varsa bunlar da içinde olmak üzere, kiralananı, sözleşmenin amacına uygun biçimde kullanılmaya ve işletilmeye elverişli bir durumda kiracıya teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. II...
  2. Mehmet

    Borçlar Kanunu Kiraya verenin borçları

    I. Teslim borcu MADDE 301- Kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu hüküm, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemez; diğer kira...
Üst