Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu kiracının borçları

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Kiracının borçları

    I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu 1. Genel olarak MADDE 362- Kiracı, sözleşmede aksine bir hüküm veya yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve yan giderleri her kira yılının ve en geç kira süresinin sonunda ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra vadesi gelmiş kira...
  2. Mehmet

    Borçlar Kanunu Kiracının borçları

    I. Kira bedelini ödeme borcu 1. Genel olarak MADDE 313- Kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. 2. İfa zamanı MADDE 314- Kiracı, aksine sözleşme ve yerel âdet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür. 3...
Üst