Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu kira süresi

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Kira süresi

    MADDE 300- Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.
Üst