Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu i̇şverenin borçları

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu İşverenin borçları

    I. Ücret ödeme borcu 1. Ücret a. Genel olarak MADDE 401- İşveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde ise, asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlüdür. b. Fazla çalışma ücreti MADDE 402- İşveren, fazla çalışma için...
Üst