Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu i̇fa zamanı

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu İfa zamanı

    I. Süreye bağlanmamış borç MADDE 90- İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hukuki ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borç, doğumu anında muaccel olur. II. Süreye bağlı borç 1. Aya ilişkin sürelerde vade MADDE 91- Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu belirlenmişse...
Üst