Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu i̇çeriği

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu İçeriği

    I. Türlerine göre 1. Adi kefalet MADDE 585- Adi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez; ancak, aşağıdaki hâllerde doğrudan doğruya kefile başvurabilir: 1. Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması. 2. Borçlu aleyhine Türkiye’de takibatın...
Üst