Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu i̇bra

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu İbra

    MADDE 132- Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir.
Üst