Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu hükümleri

 1. Mehmet

  Borçlar Kanunu Hükümleri

  I. Havale eden ile havale alıcısı arasındaki ilişki MADDE 556- Havale, havale edenin havale alıcısına olan borcunun ifası amacıyla yapılıyorsa, bu borç ancak havale ödeyicisinin borcu ifa etmesiyle sona erer. Havaleyi kabul etmiş olan havale alıcısı, havale ödeyicisine başvurarak havalede...
 2. Mehmet

  Borçlar Kanunu Hükümleri

  I. Vekâletin kapsamı MADDE 504- Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir. Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar. Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava...
 3. Mehmet

  Borçlar Kanunu Hükümleri

  I. Yayımlatma hakkının geçişi ve sorumluluk MADDE 489- Yayım sözleşmesiyle eser sahibinin hakları, sözleşmenin ifasının gerektirdiği ölçüde ve süreyle yayımcıya geçer. Yayımlatan, yayımcıya karşı, sözleşmenin kurulduğu anda eseri yayımlatma hakkının bulunmamasından sorumlu olduğu gibi, eser...
 4. Mehmet

  Borçlar Kanunu Hükümleri

  I. Yüklenicinin borçları 1. Genel olarak MADDE 471- Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin...
 5. Mehmet

  Borçlar Kanunu Hükümleri

  I. Faiz 1. Genel olarak MADDE 387- Ticari olmayan tüketim ödüncü sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmış olmadıkça faiz istenemez. Ticari tüketim ödüncü sözleşmesinde, taraflarca kararlaştırılmamış olsa bile faiz istenebilir. 2. Faize ilişkin özel kurallar MADDE 388- Tüketim ödüncü...
 6. Mehmet

  Borçlar Kanunu Hükümleri

  I. Ödünç alanın kullanım hakkı MADDE 380- Ödünç alan, ödünç konusunu ancak sözleşmede kararlaştırılan şekilde, sözleşmede hüküm yoksa niteliğine veya özgülendiği amaca göre kullanabilir. Ödünç alan, ödünç konusunu başkasına kullandıramaz. Ödünç alan, bu hükümlere aykırı davrandığı durumlarda...
Üst