Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu havale

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Havale

    MADDE 555- Havale, havale edenin, kendi hesabına, para, kıymetli evrak ya da diğer bir mislî eşyayı havale alıcısına vermek üzere havale ödeyicisini; bunları kendi adına kabul etmek üzere havale alıcısını yetkili kıldığı bir hukuki işlemdir.
Üst