Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu güvencesi

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Güvencesi

    MADDE 613- Bakım borçlusuna bir taşınmazını devretmiş olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak üzere, bu taşınmaz üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkına sahiptir.
Üst