Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu geri verme zamanı

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Geri verme zamanı

    MADDE 392- Ödüncün geri verilmesi konusunda belirli bir gün ya da bildirim süresi veya borcun geri istendiği anda muaccel olacağı kararlaştırılmamışsa ödünç alan, ilk istemden başlayarak altı hafta geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü değildir.
Üst