Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu genel hükümler

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Genel Hükümler

    MADDE 207- Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir. Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça veya aksine bir âdet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı borçlarını aynı anda ifa etmekle...
Üst