Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu gelir alacaklısının hakları

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Gelir alacaklısının hakları

    I. Hakkın kullanılması MADDE 609- Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa ömür boyu gelir, her altı ayda bir ve peşin olarak ödenir. Gelirin süresi ömrüne bağlanmış olan kişi, peşin ödeme öngörülen dönemin sona ermesinden önce ölse bile, o döneme ait gelirin tamamı gelir borçlusu tarafından...
Üst