Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu dış üstlenme sözleşmesi

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Dış üstlenme sözleşmesi

    I. Öneri ve kabul MADDE 196- Borçlunun yerine yenisinin geçmesi ve borcundan kurtarılması, borcu üstlenen ile alacaklı arasında yapılacak sözleşmeyle olur. İç üstlenme sözleşmesinin, üstlenen veya onun izni ile borçlu tarafından alacaklıya bildirilmesi, dış üstlenme sözleşmesinin yapılmasına...
Üst