Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu diğer tacir yardımcıları

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Diğer tacir yardımcıları

    MADDE 552- Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticari işletmelerin görevli veya hizmetlileri, o ticari işletme içinde, müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yerde ve kolayca okuyabilecekleri bir biçimde, yazıyla aksine duyuru yapılmış olmadıkça, aşağıdaki işlemler için...
Üst