Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu devrin hükümleri

  1. Borçlar Kanunu Devrin hükümleri

    I. Borçlunun durumu 1. İyiniyetle yapılan ifa MADDE 186– Borçlu, alacağın devredildiği, devreden veya devralan tarafından kendisine bildirilmemişse, önceki alacaklıya; alacak birkaç kez devredilmişse, son devralan yerine önceki devralanlardan birine iyiniyetle ifada bulunarak borcundan kurtulur...
Üst