Web Analytics
Türkiye'nin Emlak Forumu!

borçlar kanunu devredilemezlik

  1. Mehmet

    Borçlar Kanunu Devredilemezlik

    MADDE 619- Bakım alacaklısı, hakkını başkasına devredemez. Bakım borçlusunun iflası hâlinde bakım alacaklısı, borçlunun ödemekle yükümlü olduğu dönemsel gelirin elde edilebilmesi için ilgili sosyal güvenlik kurumunca ödenmesi gereken anapara değerine eşit bir parayı, iflas masasına alacak...
Üst